1. ناصر شاه نوشی فروشانی , لیلی ابوالحسنی , کامران داوری , فاطمه حیات غیبی بلداجی , زهرا نعمت الهی , تاثیر حامل‌های انرژی و برآورد افزایش قیمت در آن بر بخش‌های اقتصادی کشور , آب و فاضلاب , دوره ( ۲۸ ) , تاریخ: ۱۳۹۶/۰۱, صفحه ۸۴-۹۴
 2. سارا پارساپور , سحر سلطانی , ناصر شاه نوشی فروشانی , مدیریت پایدار منابع آب بر اساس بهینه سازی عوامل زراعی، زیست محیطی و اقتصادی با استفاده از برنامه ریزی کسری چند هدفه 1 : مطالعه موردی دشت فریمان تربت جام , دانش کشاورزی و تولید پایدار , دوره ( ۲۷ ) , تاریخ: ۱۳۹۶/۰۱, صفحه ۱۴۷-۱۶۳
 3. حکیمه هاتف , محمود دانشورکاخکی , محمدرضا کهنسال , محمد بنایان اول , ناصر شاه نوشی فروشانی , بررسی آسیب‌پذیری اقتصادی از نوسانات اقلیمی (مطالعه ‏موردی: استان خراسان رضوی)‏ , هواشناسی کشاورزی , دوره ( ۴ ) , تاریخ: ۱۳۹۵/۱۲, صفحه ۶۱-۷۰
 4. زورار پرمه , محمد قربانی , حسین توکلیان , ناصر شاه نوشی فروشانی , بررسی اثر تکانه‌های اقتصادی بر متغیرهای کلان بخش کشاورزی با استفاده از مدل تعادل عمومی پویای تصادفی , پژوهشنامه بازرگانی , تاریخ: ۱۳۹۵/۰۹, صفحه ۷۹-۱۱۹
 5. مریم مقیمی فیض آبادی , ناصر شاه نوشی فروشانی , شهناز دانش , بیت اله اکبری مقدم , محمود دانشورکاخکی , حذف یارانه سوخت و کاهش آلودگی هوا در مشهد (با استفاده از مدل تعادل عمومی قابل محاسبه) , علوم و تکنولوژی محیط زیست , دوره ( ۱۸ ) , تاریخ: ۱۳۹۵/۰۸, صفحه ۳۷۹-۳۹۶
 6. محسن جمالی پور , محمد قربانی , علیرضا کوچکی , ناصر شاه نوشی فروشانی , برآورد هزینة اقتصادی انتشار گازهای گلخانه‌ای حبوبات در ایران , پژوهش های حبوبات ایران , دوره ( ۷ ) , تاریخ: ۱۳۹۵/۰۸, صفحه ۵۹-۷۷
 7. سمانه حیدرزاده ریزی , حسین محمدی , ناصر شاه نوشی فروشانی , علی رضا کرباسی , بررسی عوامل موثر بر سطح مصرف فرآورده های گیاهان دارویی , اقتصاد کشاورزی , دوره ( ۱۰ ) , تاریخ: ۱۳۹۵/۰۶, صفحه ۴۹-۶۸
 8. منصوره محلوجی راد , دکتر نغمه مبرقعی , پرویز رضوانی مقدم , مهدی پارسا , ناصر شاه نوشی فروشانی , قربانعلی اسدی , مقایسه ارزش خدمات اکوسیستمی در کشتزارهای رایج و ارگانیک گندم و سیب‌زمینی در منطقه فریمان , کشاورزی بوم شناختی , دوره ( ۶ ) , تاریخ: ۱۳۹۵/۰۶, صفحه ۱۵۱-۱۶۵
 9. عاطفه بیانی , لیلی ابوالحسنی , ناصر شاه نوشی فروشانی , جریان انرژی در واحدهای سنتی پرورش گاو شیری با تأکید بر انتشار گازهای گلخانه ای ناشی از تولید الکتریسیته و استفاده از ماشین آلات و تجهیزات , بوم شناسی کشاورزی-Journal of Agroecology , دوره ( ۸ ) , تاریخ: ۱۳۹۵/۰۶, صفحه ۲۵۱-۲۶۲
 10. ناصر شاه نوشی فروشانی , سمیه نقوی , الهه اعظم رحمتی , بازخوردهای کلان ا قتصادی- زیست محیطی اتخاذ سیاست , آب و توسعه پایدار , دوره ( ۳ ) , تاریخ: ۱۳۹۵/۰۶, صفحه ۳۱-۴۶
 11. ماریه نگهدارسمسکنده , سید علی حسینی , ناصر شاه نوشی فروشانی , حسین محمدی , مشخصات قرارداد آتی برتج در استان مازندران , اقتصاد کشاورزی و توسعه , دوره ( ۲۴ ) , تاریخ: ۱۳۹۵/۰۶, صفحه ۱-۲۳
 12. زهرا نعمت الهی , ناصر شاه نوشی فروشانی , مسعود حسین زاده , لیلی ابوالحسنی , بررسی پیامدهای هدفمندسازی یارانه ها، افزایش نرخ ارز و محدودیت ارزی ناشی از اعمال تحریم ها بر حوزه گندم، آرد و نان , اقتصاد کشاورزی , دوره ( ۱۰ ) , تاریخ: ۱۳۹۵/۰۲, صفحه ۹۷-۱۱۴
 13. زهرا نعمت الهی , ناصر شاه نوشی فروشانی , عذرا جوانبخت , محمود دانشورکاخکی , ارزیابی آثار اقتصادی- اجتماعی هدفمندسازی یارانه حامل‌های انرژی , تحقیقات اقتصاد و توسعه کشاورزی ایران , دوره ( ۴۶ ) , تاریخ: ۱۳۹۴/۱۲, صفحه ۶۶۹-۶۸۵
 14. رضا رادمهر , ناصر شاه نوشی فروشانی , حسین محمدی , سید مهدی سقاییان , تحلیل نقش متغیرهای اقتصادی بر قیمت مواد غذایی در کشورهای منتخب صادرکننده و واردکننده نفت , اقتصاد کشاورزی , دوره ( ۹ ) , تاریخ: ۱۳۹۴/۱۱, صفحه ۷۵-۹۶
 15. علی فیروز زارع , ناصر شاه نوشی فروشانی , کاربرد الگوسازی چندسطحی در تحلیل منحنی کوزنتس زیست محیطی (مطالعه موردی: 33 کشور منتخب چهار گروه درآمدی) , اقتصاد و توسعه منطقه ای , دوره ( ۲۲ ) , تاریخ: ۱۳۹۴/۰۹, صفحه ۳۹-۵۶
 16. مرجان طاهری صفار , ناصر شاه نوشی فروشانی , لیلی ابوالحسنی , ارزیابی اثرات اقتصادی، اجتماعی و زیست محیطی احداث سد بار نیشابور , جغرافیا و مخاطرات محیطی , دوره ( ۱۵ ) , تاریخ: ۱۳۹۴/۰۹, صفحه ۱۲۷-۱۴۶
 17. هانی حمزه کلکناری , محمد قربانی , ناصر شاه نوشی فروشانی , مهدی وریدی , بررسی الگوهای رفتاری مربوط پذیرش سیستم تجزیه تحلیل خطر در نقاط کنترل بحرانی در صنایع غذایی استان خراسان رضوی , اقتصاد کشاورزی , دوره ( ۹ ) , تاریخ: ۱۳۹۴/۰۸, صفحه ۱۵-۳۶
 18. سمانه حیدرزاده ریزی , حسین محمدی , ناصر شاه نوشی فروشانی , علی رضا کرباسی , بررسی عامل‌های موثر بر بازارپسندی گیاهان دارویی (مطالعه موردی نعناء) , اقتصاد کشاورزی , دوره ( ۹ ) , تاریخ: ۱۳۹۴/۰۸, صفحه ۱۲۵-۱۳۹
 19. زهرا نعمت الهی , ناصر شاه نوشی فروشانی , عذار جوان بخت , محمود دانشورکاخکی , تاثیر افزایش قیمت حامل های انرژی بر امنیت غذایی- کاربرد الگوی تعادل عمومی قابل محاسبه , تحقیقات اقتصاد کشاورزی , دوره ( ۷ ) , تاریخ: ۱۳۹۴/۰۷, صفحه ۱۸۱-۲۰۱
 20. آزاده تعالی مقدم , ناصر شاه نوشی فروشانی , سید حبیب اله موسوی , آرش دوراندیش , تحلیل آثار قیمت تضمینی گندم بر میزان تولید آن در ایران , اقتصاد کشاورزی و توسعه , دوره ( ۲۳ ) , تاریخ: ۱۳۹۴/۰۶, صفحه ۱۱۳-۱۴۲
 21. هانی حمزه کلکناری , محمد قربانی , مهدی وریدی , ناصر شاه نوشی فروشانی , بررسی منافع و موانع پذیرش سیستم تجزیه تحلیل خطر در نقاط کنترل بحرانی در صنایع غذایی مشهد , تحقیقات اقتصاد کشاورزی , دوره ( ۷ ) , تاریخ: ۱۳۹۴/۰۵, صفحه ۲۷-۶۱
 22. زهرا نعمت الهی , ناصر شاه نوشی فروشانی , عذرا جوان بخت , محمود دانشورکاخکی , ارزیابی آثار هدفمندسازی یارانه حامل‌های انرژی بر فعالیت‌های تولیدی , پژوهشهای رشد و توسعه اقتصادی , دوره ( ۵ ) , تاریخ: ۱۳۹۴/۰۴, صفحه ۱۱-۲۴
 23. راضیه محمدی پور , ناصر شاه نوشی فروشانی , آرش دوراندیش , لیلی ابوالحسنی , بررسی تطبیقی حاشیه خرده فروشی و کارایی بازارهای میوه و تره بار شهرداری و شهری (مطالعه موردی شهرستان مشهد) , اقتصاد کشاورزی و توسعه , دوره ( ۲۳ ) , تاریخ: ۱۳۹۴/۰۳, صفحه ۱۵۵-۱۸۴
 24. مهسا بهرامی نسب , آرش دوراندیش , ناصر شاه نوشی فروشانی , محمدرضا کهنسال , تعیین الگوی بهینه زراعی شهرستان اسفراین (کاربرد برنامه ریزی فازی با ارزش بازه ای بر اساس برش های آلفای نامحدود) , تحقیقات اقتصاد و توسعه کشاورزی ایران , دوره ( ۴۶ ) , تاریخ: ۱۳۹۴/۰۳, صفحه ۶۱-۷۳
 25. فاطمه گریوانی , حلیمه جهانگرد , ناصر شاه نوشی فروشانی , بررسی عومل موثر بر درآمد شاغلان روستایی در ایران , روستا و توسعه , دوره ( ۱۸ ) , تاریخ: ۱۳۹۴/۰۳, صفحه ۱-۱۹
 26. سمیه نقوی , ناصر شاه نوشی فروشانی , استفاده از نقشه علی بیزین جهت بررسی عوامل موثر بر تورم در اقتصاد ایران , تحقیقات اقتصادی-دانشگاه تهران , دوره ( ۵۰ ) , تاریخ: ۱۳۹۴/۰۳, صفحه ۲۱۷-۲۵۲
 27. امیرحسین توحیدی , ناصر شاه نوشی فروشانی , حسین محمدی , پریسا علیزاده , بررسی تجربی اثر باز بودن تجاری و مالی بر اندازه دولت (کاربرد الگوی سیستم معادلات همزمان در داده های تابلویی) , اقتصاد مقداری , دوره ( ۱۱ ) , تاریخ: ۱۳۹۳/۱۲, صفحه ۱-۱۹
 28. ناصر شاه نوشی فروشانی , سمانه شاه حسین دستجردی , یداله آذرین فر , رویا محمد زاده , درسهایی از سیاستهای توسعه کشاورزی و منابع آب کشورهای هند و چین , اقتصاد کشاورزی , تاریخ: ۱۳۹۳/۰۵, صفحه ۸۳-۱۰۹
 29. ناصر شاه نوشی فروشانی , افشین امجدی , سمانه شاه حسین دستجردی , رویا محمد زاده , بررسی سیاست‌های مرزی محصولات باغی در ایران و کشورهای منتخب , اقتصاد کشاورزی و توسعه , دوره ( ۲۲ ) , تاریخ: ۱۳۹۳/۰۳, صفحه ۲۰۱-۲۴۱
 30. هادی رفیعی دارائی , ناصر شاه نوشی فروشانی , تأثیر اندازه دولت و حکمرانی خوب بر توسعه انسانی با بکارگیری رگرسیون موزون جغرافیایی , پژوهش های اقتصادی ایران , دوره ( ۱۹ ) , تاریخ: ۱۳۹۳/۰۳, صفحه ۱۵۳-۱۸۱
 31. حسین محمدی , ناصر شاه نوشی فروشانی , زهرا رضایی , عوامل موثر بر حمایت از بخش کشاورزی در ایران , اقتصاد کشاورزی و توسعه , دوره ( ۲۲ ) , تاریخ: ۱۳۹۳/۰۲, صفحه ۱۵۱-۱۷۵
 32. زهرا رضایی , ناصر شاه نوشی فروشانی , حسین محمدی , علی کیانی راد , بررسی تاثیر سیاست حمایتی دولت بر ریسک درآمدی و هزینه تولید محصولات باغی منتخب)پسته، خرما، سیب و مرکبات( , تحقیقات اقتصاد کشاورزی , دوره ( ۵ ) , تاریخ: ۱۳۹۲/۰۹, صفحه ۱۳۱-۱۵۹
 33. زهرا نعمت الهی , ناصر شاه نوشی فروشانی , عذرا جوانبخت , محمود دانشورکاخکی , آثار افزایش قیمت حاملهای انرژی بر بخش کشاورزی و صنایع غذایی , اقتصاد کشاورزی و توسعه , دوره ( ۲۱ ) , تاریخ: ۱۳۹۲/۰۷, صفحه ۳۵-۵۹
 34. ناصر شاه نوشی فروشانی , میترا ژاله رجبی , علی فیروززارع , عباس غفاری , شناسایی عامل های موثر در ایجاد ضایعات نان و تمایز نانوایی ها با کاربرد تجزیه و تحلیل تمایزی و شبکه عصبی مصنوعی مبتنی بر آن )مطالعه موردی شهر مشهد( , اقتصاد کشاورزی , دوره ( ۷ ) , تاریخ: ۱۳۹۲/۰۷, صفحه ۱۰۱-۱۳۲
 35. نازنین محمدرضازاده بزاز , محمود دانشورکاخکی , ناصر شاه نوشی فروشانی , آرش دوراندیش , افسانه نیکوکار , بررسی الگوی انتقال مکانی قیمت زعفران در استان های ایران , تحقیقات اقتصاد کشاورزی , دوره ( ۵ ) , تاریخ: ۱۳۹۲/۰۶, صفحه ۱۸۷-۲۰۵
 36. هادی رفیعی دارانی , ناصر شاه نوشی فروشانی , محمدرحیم رهنماء , بررسی و رتبه بندی مناطق شهری از نظر مشارکت شهروندان در تفکیک از مبدا زباله با استفاده از برنامه ریزی چند معیاره , تحقیقات جغرافیایی , دوره ( ۲۸ ) , تاریخ: ۱۳۹۲/۰۵, صفحه ۱۹۵-۲۱۴
 37. کاظم فرهمندگلیان , ناصر شاه نوشی فروشانی , تأثیر سیاست‎های دولت بر میزان تورم در ایران: کاربردی از فرآیند یادگیری در چارچوب انتظارات عقلایی , پژوهش های رشد و توسعه پایدار-پژوهش های اقتصادی , دوره ( ۱۳ ) , تاریخ: ۱۳۹۲/۰۴, صفحه ۱۲۹-۱۴۹
 38. سارا یزدان بخش , ناصر شاه نوشی فروشانی , محمود دانشورکاخکی , حسین کارشکی , آرش دوراندیش , شناسایی عوامل موثر بر استفاده از ظرفیت تولیدی صنایع غذایی و آشامیدنی , اقتصاد کشاورزی و توسعه , دوره ( ۲۱ ) , تاریخ: ۱۳۹۲/۰۳, صفحه ۷۱-۱۰۰
 39. مهدی شعبان زاده خوشرودی , ناصر شاه نوشی فروشانی , محمود دانشورکاخکی , مجتبی مجاوریان , محمد قربانی , بررسی روند رشد سرمایه‌گذاری در بنگاه‌های دریافت‌کننده اعتبارات زودبازده بخش کشاورزی , اقتصاد کشاورزی و توسعه , دوره ( ۲۱ ) , تاریخ: ۱۳۹۲/۰۲, صفحه ۲۳-۵۰
 40. سامان ضیایی , محمود صبوحی صابونی , ناصر شاه نوشی فروشانی , شبیه سازی پیامدهای خشکسالی در زیر بخش زراعت در سطح کشور و در استانهای مختلف: ساخت و کاربرد مدل Iran ORANI-G , اقتصاد کشاورزی و توسعه , دوره ( ۲۱ ) , تاریخ: ۱۳۹۲/۰۲, صفحه ۲۰۳-۲۲۹
 41. کاظم فرهمندگلیان , محمود دانشورکاخکی , ناصر شاه نوشی فروشانی , وحید قاسمی , عباس همتی , بررسی عوامل موثر بر توسعه ی بازار زعفران با استفاده از روش دلفی فازی , اقتصاد کشاورزی , دوره ( ۶ ) , تاریخ: ۱۳۹۲/۰۱, صفحه ۹۷-۱۱۹
 42. آرش دوراندیش , محمدرضا کهنسال , ناصر شاه نوشی فروشانی , مسعود حسین زاده , بررسی کارآیی فنی تولیدکنندگان زرشک در استان خراسان جنوبی , اقتصاد کشاورزی , دوره ( ۶ ) , تاریخ: ۱۳۹۱/۱۲, صفحه ۱۰۱-۱۲۰
 43. ناصر شاه نوشی فروشانی , فاطمه حیات غیبی بلداجی , محمود دانشورکاخکی , بررسی ارتباط متقابل بخش کشاورزی با سایر بخش های اقتصاد استان های خراسان , اقتصاد و توسعه منطقه ای , دوره ( ۱۹ ) , تاریخ: ۱۳۹۱/۱۲, صفحه ۱-۲۳
 44. مهدی شعبان زاده خوشرودی , ناصر شاه نوشی فروشانی , محمود دانشورکاخکی , محمد قربانی , مجتبی مجاوریان , بررسی اثربخشی طرح اعتبارات بنگاههای زودبازده در صنعت زنبورداری , دانش کشاورزی و تولید پایدار , دوره ( ۲۲ ) , تاریخ: ۱۳۹۱/۱۰, صفحه ۳۹-۴۴
 45. بهزاد فکاری سردهائی , ناصر شاه نوشی فروشانی , حسین محمدی , اکبر میرزاپور , آرش دوراندیش , بررسی عوامل مؤثر بر قیمت ذرت در بورس کالای ایران , تحقیقات اقتصاد کشاورزی , دوره ( ۴ ) , تاریخ: ۱۳۹۱/۱۰, صفحه ۱۵۵-۱۷۱
 46. ناصر شاه نوشی فروشانی , محمد مظهری , حمیده خاکسار , مریم رسول زاده , بررسی عوامل موثر بر مشارکت زنان روستایی برای حفاظت از منابع آب کشاورزی (مطالعه موردی: استان خراسان رضوی) , روستا و توسعه , دوره ( ۱۵ ) , تاریخ: ۱۳۹۱/۱۰, صفحه ۱۳۷-۱۵۴
 47. رحیم گودرزی , محمود صبوحی صابونی , ناصر شاه نوشی فروشانی , حسیم مهرابی , ماشاله سالاپور , شبیه سازی اثر هدفمندی یارانه ها بر روند رشد اقتصادی ، تورم و بیکاری در ایران با استفاده از الگوریتم کنترل بهینه تصادفی , پژوهش های اقتصادی ایران , دوره ( ۱۷ ) , تاریخ: ۱۳۹۱/۱۰, صفحه ۱۳۵-۱۵۷
 48. رضا حیدری کمال آبادی , ناصر شاه نوشی فروشانی , انتقال قیمت نهاده های وارداتی بخش طیور از بازارهای جهانی به بازارهای داخلی مطالعه موردی کنجاله سویا و پودر ماهی , اقتصاد کشاورزی و توسعه , دوره ( ۲۰ ) , تاریخ: ۱۳۹۱/۰۹, صفحه ۱۳۵-۱۵۴
 49. فاطمه حیات غیبی بلداجی , ناصر شاه نوشی فروشانی , منصور زیابیی , محمود دانشورکاخکی , نعمت اله اکبری , برآورد سهم آب زاینده رود در اقتصاد استان اصفهان , اقتصاد کشاورزی , دوره ( ۶ ) , تاریخ: ۱۳۹۱/۰۹, صفحه ۱-۲۴
 50. مریم مقیمی فیض آبادی , ناصر شاه نوشی فروشانی , حذف یارانه سوخت و بررسی آثار آن بر تولید، هزینه و سطوح قیمتها در خراسان رضوی , پژوهش های رشد و توسعه پایدار-پژوهش های اقتصادی , دوره ( ۱۲ ) , تاریخ: ۱۳۹۱/۰۷, صفحه ۱-۲۳
 51. ناصر شاه نوشی فروشانی , محمود دانشورکاخکی , محسن تبرائی , مهدی شعبان زاده خوشرودی , محمدکاظم اکبری , بررسی تأثیر به کارگیری دانش آموختگان کشاورزی (علوم دامی) در بهره وری عوامل تولید گاوداریهای شیری استان خراسان رضوی , اقتصاد کشاورزی و توسعه , دوره ( ۲۰ ) , تاریخ: ۱۳۹۱/۰۷, صفحه ۸۹-۱۱۲
 52. بهزاد فکاری سردهائی , ناصر شاه نوشی فروشانی , حسین محمدی , اکبر میرزا پور , آرش دوراندیش , نقش و عمل کرد بازار کالای ایران در تعیین قیمت محصولات کشاورزی با به کارگیری تحلیل فرآیند شبکه (ANP) , اقتصاد کشاورزی , دوره ( ۶ ) , تاریخ: ۱۳۹۱/۰۶, صفحه ۲۰۵-۲۲۶
 53. رضا حیدری کمال آبادی , ناصر شاه نوشی فروشانی , بررسی حاشیه بازاریابی گوشت مرغ با استفاده از مدل انتظارات عقلایی , تحقیقات اقتصاد کشاورزی , دوره ( ۴ ) , تاریخ: ۱۳۹۱/۰۱, صفحه ۱۷۹-۱۹۳
 54. ناصر شاه نوشی فروشانی , محمد مظهری , حمید طاهرپور , محسن مشرف , بررسی اثربخشی تسهیلات بنگاه های زود بازده در صنعت فرش دستباف , گلجام , دوره ( ۱۶ ) , تاریخ: ۱۳۹۱/۰۱, صفحه ۳۵-۴۴
 55. محمد بخشوده , ناصر شاه نوشی فروشانی , علی فیروز زارع , آرش دوراندیش , یداله آذرین فر , بررسی عرضه ی خوراک دام و طیور برای کفایت عرضه ی مواد پروتیینی حیوانی در ایران , اقتصاد کشاورزی , دوره ( ۵ ) , تاریخ: ۱۳۹۰/۱۲, صفحه ۱۳۱-۱۵۸
 56. مهدی شعبان زاده خوشرودی , ناصر شاه نوشی فروشانی , محمود دانشورکاخکی , محمد قربانی , مجتبی مجاوریان , بررسی نقش اعتبارات بنگاه های زودبازده در توسعه صنعت دامپروری , تحقیقات اقتصاد کشاورزی , دوره ( ۳ ) , تاریخ: ۱۳۹۰/۰۹, صفحه ۱۳۷-۱۵۵
 57. ناصر شاه نوشی فروشانی , علی فیروززارع , میترا ژاله رجبی , محمود دانشورکاخکی , سیاوش دهقانیان قطب ابادی , کاربرد الگوی لاجیت ترتیبی در بررسی عوامل مؤثر بر ضایعات نان (مطالعه‎ی موردی شهر مشهد) , تحقیقات اقتصادی-دانشگاه تهران , دوره ( ۹۶ ) , تاریخ: ۱۳۹۰/۰۷, صفحه ۸۹-۱۱۰
 58. مریم مقیمی فیض آبادی , ناصر شاه نوشی فروشانی , شهناز دانش , بیت اله اکبری مقدم , محمود دانشورکاخکی , بررسی آثار رفاهی و زیست محیطی مالیات سبز وکاهش یارانه سوخت در ایران با استفاده از مدل تعادل عمومی قابل محاسبه , اقتصاد کشاورزی و توسعه , دوره ( ۱۹ ) , تاریخ: ۱۳۹۰/۰۷, صفحه ۹۹-۱۰۸
 59. میترا ژاله رجبی , ناصر شاه نوشی فروشانی , محمود دانشورکاخکی , علی فیروز زارع , سیاوش دهقانیان قطب ابادی , سیدمحمدعلی رضوی , مدل سازی و پیش بینی ضایعات نان با استفاده از مدلهای سری زمانی و شبکه عصبی , تحقیقات اقتصاد و توسعه کشاورزی ایران , دوره ( ۴۲ ) , تاریخ: ۱۳۹۰/۰۶, صفحه ۱۶۳-۱۷۳
 60. ناصر شاه نوشی فروشانی , هادی رفیعی , علی عدالتیان , بررسی عوامل ساختاری و عملکردی مؤثر بر رضایت بیمه‏ گذاران از بیمه محصولات کشاورزی: مطالعه موردی استان خراسان رضوی , اقتصاد کشاورزی , دوره ( ۵ ) , تاریخ: ۱۳۹۰/۰۶, صفحه ۱۰۳-۱۲۱
 61. ناصر شاه نوشی فروشانی , محمد بخشوده , علی فیروز زارع , یداله آذین فر , افسانه نیکوکار , بررسی کفایت عرضه محصولات پروتئین حیوانی در راستای اهداف برنامه چهارم توسعه , اقتصاد کشاورزی و توسعه , دوره ( ۱۹ ) , تاریخ: ۱۳۹۰/۰۵, صفحه ۱۲۰-۱۳۴
 62. علی دریجانی , سمانه شاه حسین دستجردی , ناصر شاه نوشی فروشانی , تعیین اولویت های مدیریت ریسک خشک سالی در بخش کشاورزی شهرستان گنبدکاووس با استفاده از تکنیک تحلیل سلسله مراتبی , اقتصاد کشاورزی , دوره ( ۵ ) , تاریخ: ۱۳۹۰/۰۲, صفحه ۳۷-۵۹
 63. میترا ژاله رجبی , ناصر شاه نوشی فروشانی , محمود دانشورکاخکی , علی فیروز زارع , کاربرد تحلیل تمایزی در تعیین عوامل متمایزکننده نانواییهای پرضایعات و کم ضایعات مطالعه موردی شهر مشهد , اقتصاد کشاورزی و توسعه , دوره ( ۱۹ ) , تاریخ: ۱۳۹۰/۰۱, صفحه ۴۴-۵۹
 64. ناصر شاه نوشی فروشانی , محمد مظهری , حکیمه حاکسار , فاطمه رحمانی , بررسی تاثیر بودجه های آموزش فنی و حرفه‌ای بر بهره‌وری نیروی کار در بخش صنعت خراسان بزرگ , دانش و توسعه , دوره ( ۴ ) , تاریخ: ۱۳۸۹/۱۲, صفحه ۳۰-۴۰
 65. حمید طاهرپورکلانتری , ناصر شاه نوشی فروشانی , محمود دانشورکاخکی , محبت محبی , بررسی کارایی تولید محصولات زیربخشهای زراعت و باغبانی در استان خراسان رضوی: کاربرد روشهای ترکیبی شبکه عصبی مصنوعی و الگوریتم خوشه بندی فازی , دانش کشاورزی و تولید پایدار , دوره ( ۲۰ ) , تاریخ: ۱۳۸۹/۱۲, صفحه ۳۷-۵۱
 66. فاطمه حیات غیبی بلداجی , ناصر شاه نوشی فروشانی , منصور زیبایی , محمود دانشورکاخکی , نعمت اله اکبری , بررسی جایگاه زیر بخش های کشاورزی در میان بخش های اقتصادی استان اصفهان , اقتصاد کشاورزی , دوره ( ۴ ) , تاریخ: ۱۳۸۹/۱۰, صفحه ۱۱۳-۱۲۹
 67. ناصر شاه نوشی فروشانی , علی عدالتیان , حمیده خاکسار , مریم رسول زاده , محمدرضاسوقندی , بررسی شیوه و چگونگی ارائه مطلوب خدمات بیمه کشاورزی (مطالعه موردی:استان خراسان رضوی) , بیمه و کشاورزی , دوره ( ۷ ) , تاریخ: ۱۳۸۹/۰۹, صفحه ۲۵-۴۸
 68. فرشاد محمدیان , ناصر شاه نوشی فروشانی , محمد قربانی , حسن عاقل , تدوین الگوی زراعی پایدار در دشت فریمان- تربت جام , اقتصاد کشاورزی , دوره ( ۴ ) , تاریخ: ۱۳۸۹/۰۸, صفحه ۱-۴۱
 69. هادی رفیعی , ناصر شاه نوشی فروشانی , بررسی موقعیت کشاورزان شهرستان های خراسان رضوی در مواجه با شرایط مخاطره آمیز: کاربرد برنامه ریزی چند معیاری , تحقیقات اقتصاد کشاورزی , دوره ( ۲ ) , تاریخ: ۱۳۸۹/۰۸, صفحه ۱۵۱-۱۶۴
 70. محمود دانشورکاخکی , ناصر شاه نوشی فروشانی , نرجس خواجه روشنایی , بررسی و تعیین مزیت نسبی محصولات زراعی استان خراسان رضوی با محوریت آب , اقتصاد کشاورزی و توسعه , دوره ( ۱۸ ) , تاریخ: ۱۳۸۹/۰۷, صفحه ۱۲۱-۱۴۰
 71. سمانه شاه حسین دستجردی , ناصر شاه نوشی فروشانی , عوامل مؤثر بر سطح زیرکشت جو درچارچوب انتظارات عقلایی و انتظارات تطبیقی , اقتصاد کشاورزی و توسعه , دوره ( ۱۸ ) , تاریخ: ۱۳۸۹/۰۵, صفحه ۱۴۲-۱۵۴
 72. نرجس خواجه روشنایی , ناصر شاه نوشی فروشانی , یداله آذرین فر , رویا محمد زاده , افشین امجدی , مطالعه ارتباط سیاستهای پولی و نوسانات اقتصاد ایران (چارچوب انتظارات عقلایی) , اقتصاد مقداری , دوره ( ۷ ) , تاریخ: ۱۳۸۹/۰۵, صفحه ۵۷-۷۴
 73. ناصر شاه نوشی فروشانی , علی عدالتیان , هادی رفیعی , حمیده خاکسار , محمود رضا فرزانه , بررسی عوامل موثر بر رضایتمندی بیمه گزاران از بیمه کشاورزی در استان خراسان رضوی , بیمه و کشاورزی , دوره ( ۷ ) , تاریخ: ۱۳۸۹/۰۴, صفحه ۴۳-۶۸
 74. الهه بسکابادی , ناصر شاه نوشی فروشانی , رویا محمد زاده , الهام باریکانی , بررسی واکنش پنبه کاران استان خراسان نسبت به ریسک قیمتی در چارچوب انتظارات عقلایی , اقتصاد کشاورزی و توسعه , دوره ( ۱۸ ) , تاریخ: ۱۳۸۹/۰۳, صفحه ۶۵-۸۰
 75. فرزانه صالحی رضاابادی , محمود دانشورکاخکی , ناصر شاه نوشی فروشانی , میترا ژاله رجبی , کاربرد نظریه ی بازی ها در تعیین میزان برداشت بهینه از منابع آب زیرزمینی دشت تایباد , اقتصاد کشاورزی , دوره ( ۳ ) , تاریخ: ۱۳۸۹/۰۱, صفحه ۶۵-۸۹
 76. فرشاد محمدیان , ناصر شاه نوشی فروشانی , محمد قربانی , حسن عاقل , انتخاب الگوی کشت بالقوه محصولات زراعی بر اساس روش و فرایند تحلیل سلسله مراتبی (AHP) (مطالعه موردی: دشت تربت جام) , دانش کشاورزی و تولید پایدار , دوره ( ۱ ) , تاریخ: ۱۳۸۸/۱۲, صفحه ۱۷۱-۱۸۷
 77. ناصر شاه نوشی فروشانی , علی عدالتیان , حمیده خاکسار , سحر سلطانی , فاطمه رحمانی , بررسی میزان رضایتمندی بیمه گذاران از عملکرد صندوق بیمه کشاورزی در استان خراسان رضوی , بیمه و کشاورزی , دوره ( ۶ ) , تاریخ: ۱۳۸۸/۱۱, صفحه ۲۱-۵۰
 78. محمدرضا کهنسال , ناصر شاه نوشی فروشانی , زهرا گلریز ضیائی , بررسی تاثیر سرمایه‌گذاری عمومی‌در زیرساخت‌های کشاورزی بر رشد بهره‌وری بخش کشاورزی‌ایران , دانش و توسعه , دوره ( ۱۶ ) , تاریخ: ۱۳۸۸/۰۶, صفحه ۷۹-۹۷
 79. ناصر شاه نوشی فروشانی , زهرا گلریز ضیائی , حمیدرضا باقری , رتبه بندی نواحی شهر مشهد بر اساس شاخصهای توسعه شهری , مشهد پژوهی , دوره ( ۱ ) , تاریخ: ۱۳۸۸/۰۵, صفحه ۲۱-۳۸
 80. الهام شکری , ناصر شاه نوشی فروشانی , رویا محمدزاده , یداله آذرین فر , عامل های موثر بر سرمایه گذاری در بخش کشاورزی ایران , تحقیقات اقتصاد کشاورزی , دوره ( ۱ ) , تاریخ: ۱۳۸۸/۰۵, صفحه ۱۰۷-۱۲۹
 81. محمد مظهری , ناصر شاه نوشی فروشانی , هادی رفیعی , ارزیابی نظام های تولیدی فرش دست باف با استفاده از تکنیک های چند معیاری : مطالعه موردی آذربایجان شرقی , گلجام , دوره ( ۲ ) , تاریخ: ۱۳۸۸/۰۵, صفحه ۵۹-۷۲
 82. فاطمه حیات غیبی بلداجی , ناصر شاه نوشی فروشانی , رویا محمد زاده , یداله آذرین فر , مطالعه ی الگوی واکنش عرضه ی گندم در ایران , تحقیقات اقتصاد کشاورزی , دوره ( ۱ ) , تاریخ: ۱۳۸۸/۰۴, صفحه ۹۱-۱۰۶
 83. الهام باریکانی , رویا محمدزاده , ناصر شاه نوشی فروشانی , تحلیل اقتصادی تولید و بازاریابی زیره سبز ( مطالعه موردی شهرستان سبزوار) , اقتصاد کشاورزی و توسعه , دوره ( ۱۶ ) , تاریخ: ۱۳۸۷/۱۱, صفحه ۱۱۹-۱۲۸
 84. حمیده خاکسار , محمد مظهری , ناصر شاه نوشی فروشانی , تعیین مزیت نسبی و شناسائی بازارهای هدف فرش دستباف ایران , گلجام , دوره ( ۱۳۸۷ ) , تاریخ: ۱۳۸۷/۰۸, صفحه ۱۱۳-۱۲۶
 85. ناصر شاه نوشی فروشانی , سیاوش دهقانیان قطب ابادی , محمد قربانی , بیژن قهرمان , هادی رفیعی دارانی , بررسی ظرفیت صادرات محصولات کشاورزی استان خراسان رضوی با تاکید بر عضویت ایران در سازمان تجارت جهانی , علوم و صنایع کشاورزی , دوره ( ۲۱ ) , تاریخ: ۱۳۸۶/۰۴, صفحه ۱۱-۲۲
 86. ناصر شاه نوشی فروشانی , محمد قربانی , یداله آذرین فر , تحلیل مزیت نسبی غلات و حبوبات در استان خراسان , علوم کشاورزی و منابع طبیعی , دوره ( ۱۴ ) , تاریخ: ۱۳۸۶/۰۴, صفحه ۱-۱۹
 87. سیاوش دهقانیان قطب ابادی , ناصر شاه نوشی فروشانی , یداله اذرین فر , بررسی و تحلیل کارآیی و بازاریابی زرشک کاران استان خراسان (مطالعه موردی: شهرستان قاینات) , علوم کشاورزی و منابع طبیعی , دوره ( ۱۳ ) , تاریخ: ۱۳۸۵/۰۷
 88. ناصر شاه نوشی فروشانی , سیاوش دهقانیان قطب ابادی , محمد قربانی , آذرین فر , تعیین مزیت محصولات صنعتی، جالیزی، سبزیجات و دانه های روغنی در استان خراسان: کاربرد شاخص های نوع اول , علوم و صنایع کشاورزی , دوره ( ۲۰ ) , تاریخ: ۱۳۸۵/۰۴, صفحه ۱۲۵-۱۴۱
 89. محمود صبوحی , غلامرضا سلطانی , منصور زیبائی , ناصر شاه نوشی فروشانی , ارزیابی الگوهای بهینه کشت مدلهای برنامه ریزی ریاضی از بعد منافع اجتماعی , علوم و صنایع کشاورزی , دوره ( ۲۰ ) , تاریخ: ۱۳۸۵/۰۴, صفحه ۱۱۱-۱۲۳
 90. ناصر شاه نوشی فروشانی , سیاوش دهقانیان قطب ابادی , محمد قربانی , امید گیلانپور , بررسی علل افزایش فروش گندم به دولت در سال زراعی81-1380 , علوم و صنایع کشاورزی , تاریخ: ۱۳۸۴/۰۲, صفحه ۱۶۱-۱۷۱
 91. سیاوش دهقانیان قطب ابادی , ناصر شاه نوشی فروشانی , محمد قربانی , بررسی بازاریابی و تاثیر سیاست های تجاری به صادرات و بهره وری سیب در استان خراسان , علوم و صنایع کشاورزی , تاریخ: ۱۳۸۳/۰۱
 92. ناصر شاه نوشی فروشانی , سیاوش دهقانیان قطب ابادی , محمد قربانی , محسن دانش مسگران , امید گیلانپور , بررسی عوامل مؤثر بر عرضه گندم در استان خراسان , اقتصاد کشاورزی و توسعه , دوره ( ۱۲ ) , تاریخ: ۱۳۸۳/۰۱, صفحه ۹۱-۱۰۲
 93. سیاوش دهقانیان قطب ابادی , محمد قربانی , ناصر شاه نوشی فروشانی , بررسی بازریابی و تاثیر سیاستهای تجاری بر صادرات و بهره وری سیب در استان خراسان , علوم و صنایع کشاورزی , دوره ( ۱۸ ) , تاریخ: ۱۳۸۳/۰۱, صفحه ۵۰-۶۰
 94. سیاوش دهقانیان قطب ابادی , محمد قربانی , ناصر شاه نوشی فروشانی , کاربرد تحلیل فراگیر داده در برآورد کارایی چغندرکاران استان خراسان , علوم و صنایع کشاورزی , دوره ( ۱۷ ) , تاریخ: ۱۳۸۲/۰۶, صفحه ۲۵۹-۲۶۵
 95. محمدرضا بیاتی , محمد قربانی , ناصر شاه نوشی فروشانی , عوامل موثر بر کارایی شرکت های خدمات مکانیزه کشاورزی در استان خراسان , علوم و صنایع کشاورزی , تاریخ: ۱۳۸۲/۰۱, صفحه ۸۹-۹۵
 96. سیاوش دهقانیان قطب ابادی , ناصر شاه نوشی فروشانی , هادی رفیعی دارانی , تقاضای تجویزی آب در سه سیستم آبیاری در دامنه شهرستان فریدن , علوم و صنایع کشاورزی , تاریخ: ۱۳۸۱/۱۲
 97. ناصر شاه نوشی فروشانی , سیاوش دهقانیان قطب ابادی , محمود دانشورکاخکی , محمد قربانی , آثار حضور نیروی کار افغانی بر شاخص های اقتصادی - اجتماعی جامعه کشاورزی ایران : مطالعه موردی استان خراسان , اقتصاد کشاورزی و توسعه , تاریخ: ۱۳۷۷/۱۱, صفحه ۱۸۷-۲۱۶